• Kan uw kind bepaalde klanken niet uitspreken?
  • Kan uw kind de “r” niet uitspreken?
  • Lispelt uw kind?

Misschien heeft uw kind dan een fonetisch uitspraakprobleem.
Bij fonetische articulatiestoornissen kunnen één of meerdere klanken niet juist uitgesproken worden omdat de motorische beweging (vb. van de tong) foutief wordt uitgevoerd.

  • Laat je kind soms klanken in een woord weg?
  • Maakt je kind soms woorden korter?
  • Vervangt je kind in sommige woorden een klank door een andere klank?

Hier gaat het hoogstwaarschijnlijk om een fonologische articulatiestoornis. Aan de hand van het logopedische onderzoek kunnen we nagaan of deze weglatingen en vervangingen afwijkend zijn voor de leeftijd van het kind.

  • Moet je kind zoeken naar de juiste wijze om een klank te vormen?
  • Spreekt je kind bepaalde woorden het ene moment niet correct, terwijl het op een ander moment wel lukt?
  • Gaat het eten, drinken, blazen en zuigen ook moeilijk?

Dan kan er misschien sprake zijn van verbale ontwikkelingsdyspraxie. Bij deze spraakstoornis hebben kinderen problemen met het programmeren, het afstemmen en het controleren van de bewegingen die nodig zijn voor het spreken.

Wat doet de logopediste ?

We stellen voor elk probleem een specifiek behandelingsplan op. Dit voeren we stap voor stap uit.

Wat kan je als ouder doen ?

Download hier onze tips.