Roel, een 6-jarige jongen uit het eerste leerjaar, weigert thuis nog met mama en papa te oefenen voor het lezen. Hij onthoudt de aangebrachte woorden uit de klas maar niet. Losse letters leest hij nog veel moeizamer. Hij kan niet hakken en plakken …

Emma, een 9-jarig meisje uit het derde leerjaar, huilt elke keer bij het lezen. Ze wil graag dezelfde boekjes lezen die andere kinderen uit de klas lezen. Het lezen lukt hiervoor niet vlot genoeg. Ze blijft de woorden letter voor letter lezen. Lange woorden lukken niet. Bepaalde letters kan ze maar niet onthouden en gaat ze met andere letters omwisselen. Letters verspringen ook soms van plaats.

Khalid, een 11- jarige jongen uit het vijfde leerjaar, leest heel graag en heel snel. Daar is hij ook trots op. Volg je echter mee met de tekst, dan merk je dat hij helemaal niet leest wat er echt staat.

Herken je deze leesstijlen bij je kind?
Dan kan je kind leesproblemen hebben. Bij deze kinderen verdwijnen de moeilijkheden na leestherapie.

Bij sommige kinderen gaan de leesproblemen niet over, ook na veel oefenen in therapie. Dan spreken we van dyslexie.

Wat doet de logopediste?

  • het leesplezier verhogen zodat het kind opnieuw meer zin krijgt in leeskampioenlezen
  • het kind informeren omtrent zijn dyslexie zodat het inzicht heeft in zijn probleem
  • moeilijke letters automatiseren
  • oefenen op het juiste leesniveau en stapsgewijs het leesniveau verhogen
  • aanleren van leestechnieken
  • hulp bij het verwerven van nieuwe klanken en letters van een vreemde taal (Frans, Engels …)
  • kinderen leren werken met compenserende voorleessoftware zoals: sprint, kurzweil, …

Wat kan je als ouder doen?

Download hier onze tips.