Simon zit in het tweede middelbaar en behaalt slechte schoolresultaten. Hij “studeert” veel. Hij omschrijft zijn leerstijl als volgt :

 • Ik lees alles twee keer en dan ken ik het.
 • Ik schrijf alles eens over.
 • Alles is belangrijk voor mij, dus onderstreep ik alles.
 • Als ik mijn oefeningen kan maken, dan ken ik ook de theorie.
 • Ik leer altijd met muziek, dat is leuker.
 • Ik leer alleen als er een toets komt.
 • Ik oefen Frans alleen mondeling

Herkent u deze uitspraken ? Simon kan wat hulp gebruiken bij het leren.

Wat doet de logopediste ?

Allereerst leren we het kind plannen. We maken samen een dagplan, een weekplan of een examenplan. Hierbij maken we gebruik van de schoolagenda. Bij sommige kinderen is het ook nodig om de boeken te sorteren en klaar te leggen zodat ze op de juiste dag in de boekentas geraken.

Daarna pakken we de leerstijl aan. We zoeken via welk kanaal het kind het beste leert (zien of luisteren).

We doorlopen 4 stappen :

 • We verkennen de leerstof
 • We verwerken de leerstof in samenvattingen, schema’s, tabellen ….
 • We leren hoe we leerstof het beste kunnen inprenten.
 • We bekijken onze leerprestatie kritisch. Ken ik de les voldoende?