klok lezenKobe, een jongen uit het tweede leerjaar, kan niet rekenen tot 20. In de klas blijft hij met blokjes rekenen. Thuis telt hij de tegels van de vloer. Hij komt niet verder dan tellend rekenen.

Siebe uit het derde leerjaar onthoudt de tafels niet, ook al oefent hij veel op de tablet. Hoofdrekenen tot 1000 lukt niet.

Saartje zit in het vijfde leerjaar en houdt helemaal niet van rekenen. Op het oudercontact vertelt de juf dat Saartje niet kan kloklezen. De eigenschappen van vlakke figuren herkent ze niet. Mama ondervond bij het maken van een cake dat Saartje de maatbeker niet kan gebruiken.

Bij deze kinderen zijn er rekenproblemen. Indien de problemen zich blijven voordoen na een periode van therapie is er sprake van dyscalculie.

Wat doet de logopediste ?breuken

  • motivatie verhogen
  • informatie verstrekken aan ouders en kind over het rekenprobleem.
  • stappenplannen aanbieden zodat het kind hier naar kan kijken bij het rekenen.
  • gebruiken van getalkaarten om de getalstructuur te leren kennen.
  • eventueel overschakelen naar cirkelrekenen als de rekentechniek uit de klas niet werkt.
  • automatiseren van splitsingen, tafels van vermenigvuldiging …
  • concreet maken van lengte-, inhouds- en gewichtsmaten.
  • oefenen van tijdsbesef en kloklezen
  • ruimtelijke oefeningen
  • ….

Wat kan je als ouder doen ?

Download hier onze tips.