• Is je kind al twee jaar en kan het nauwelijks praten?
 • Kan je kind geen goede zinnen maken?
 • Moet je kind zoeken naar zijn woorden?
 • Kent je kind weinig woorden?
 • Begrijpt je kind een opdracht niet goed?
 • Kan je kind een verhaal vertellen?
 • Kan je kind vertellen wat het op school meegemaakt heeft?

Dan kan je kind misschien een taalontwikkelingsstoornis hebben. Bij een vertraagde spraak- en taalontwikkeling behaalt het kind het talige niveau van een jonger kind. De taalontwikkeling volgt het normale ontwikkelingsverloop, maar is vertraagd.

Blijven er na intensieve therapie nog steeds taalproblemen voorkomen, dan kan er sprake zijn van ontwikkelingsdysfasie. Hierbij volgt de taalontwikkeling van het kind niet het normale verloop.

 • Spreken jullie thuis een andere taal?
 • Verblijven jullie al langer dan 2 jaar in België?
 • Gaat je kind regelmatig naar school?
 • Leert je kind niet goed Nederlands?
 • Begrijpt je kind de opdrachten niet goed?
 • Zijn er ook moeilijkheden in de moedertaal?

Ook dan kan er sprake zijn van een taalstoornis. Ook hier is logopedie aangeraden.

Twijfel je nog? Doe dan de SNEL-test

Wat doet de logopediste ?

Na analyse van de test wordt bepaald welke taalaspecten zullen geoefend worden :

 • begrijpen van taal en opdrachten
 • aanleren van nieuwe woorden
 • juiste verbuigingen en vervoegingen leren gebruiken
 • correct bouwen van zinnen
 • taal gebruiken in de juiste context

We begeleiden ouders zodat ze zelf de taal van hun kind kunnen verbeteren.

Wat kan je als ouder doen ?

Download hier onze tips.