1. Eerste contact
  • We luisteren naar je verhaal en je hulpvraag.
  • We brengen je op de hoogte van de praktische werking en de inhoud van het onderzoek.
 2. Diagnostisch onderzoek
  • Er vindt een uitgebreid onderzoek plaats om zo een duidelijk beeld te kunnen vormen van de problemen.
  • Het onderzoek duurt meestal één uur, maar kan ook meerdere zittingen in beslag nemen.
 3. Adviesgesprek
  • Alle onderzoeksresultaten worden verwerkt en geanalyseerd.
  • Op basis van de testresultaten wordt besloten of therapie nodig is.
  • Al onze bevindingen bespreken we heel uitgebreid in een adviesgesprek. Er is voldoende tijd om al de vragen te beantwoorden en de bezorgdheden samen te bespreken.
  • Indien logopedie aangewezen is, overlopen we samen de mogelijke behandelingsdoelen.
  • We bespreken ook de terugbetalingsmogelijkheden van de mutualiteit en leggen uit hoe je terugbetaling kan verkrijgen.
  • Wij maken hiervoor een dossier op.
 4. Behandeling
  • De behandeling is gebaseerd op een grondige analyse van de testresultaten. We werken hierbij ook samen met de school
  • Wij werken enkel op afspraak. We zoeken samen een geschikt tijdstip voor de behandeling. Dat is meestal is een wekelijks terugkerend moment.
  • Een logopediesessie duurt 30 minuten of 60 minuten.
  • De duur van de behandelperiode is afhankelijk van de ernst en de aard van het probleem.
  • De therapie wordt hoofdzakelijk gegeven in de praktijkruimtes. Indien er therapie op school gewenst wordt, gebeurt dit in samenspraak met de schooldirectie.